Кыргызская Фондовая Биржа

 • JSHT
  11
  1
 • KTEM3
  3
  10847
 • KTEM
  3
  166
 • KELS
  5
  1
 • GIIZ
  50
  1
 • OTAS
  10
  1
 • KETZ
  1
  1000
 • OINV
  2
  5
 • KADM
  125
  314
 • KNTK
  240
  859
  210
  300
 • DAST
  200
  1468
 • SALM
  10
  1
 • TULJ
  10
  1
 • VELK
  100
  999
 • BATA
  10
  1
 • AINR
  10
  3722
 • AGRM
  3000
  119
 • NESK
  .3
  39653
 • BSUT4
  420
  999
 • BERK3
  5
  1
 • KAVZ
  750
  270
 • KAVZp
  750
  2
 • BAKA
  80
  147
 • KNEF2
  50
  16943
 • MAIR
  270
  700
 • SELK
  .4
  3500
 • ELST
  1.3
  870540
  .75
  246218
 • KTEL
  4.61
  10846
 • KTEL2
  5
  200
 • BTST
  1.06
  298379
 • AMNB12
  1000
  2883
 • KAKB1
  3
  11000
 • BKUR2
  1000
  2000
  80
  1250
 • ELMJ3
  50
  1
 • BBTM
  97
  100
 • MAYK
  25
  2108
 • MTURb3
  1000
  18696
 • FCCU7
  1
  746559
  .9
  111111
 • TTEK
  60
  848
 • SHOP
  1000
  1000000
 • MTURb4
  1000
  430
 • JENG
  10
  2

"Нарынжолкурулуш" ачык акционердик коомунун бар жылдык жалпы чогулушунун токтому.

14 март 2012ж.

Дареги: Нарын шаары

Чогулуштун торайымы: Жусупова С.

Катчысы: Ырсалиева Ж.

Эсептоо комиссиясы торайымы: Жумалиева А.О.- ААКнун акционери мучолору: Усенова А.М. - НР ОсОО "Медина"нын окулу Токоев А.- ААКнун акционери.

Добушка катыша турган акциясынын саны - 4 739 акция

Добушка катышкан акциянын саны - 3701

Катышкан акционерлердин саны - 21 акционер

Чогулуштун кворуму - 78,09%

      Кун тартиби:

 1.  Эсептоо комиссиясын шайлоо жана бекитуу
 2. Тораганын 2011-жылдын финансы-чарбачылык ишин тууралуу отчетун угуу жана бекитуу
 3. Текшеруу комиссиясынын отчетун угуу жана бекитуу
 4. Директорлор кещенин шайлоо жана бекитуу
 5. Текшеруу комиссиясынын санын жана составын шайлоо
 6. Негизги фонддо турган техникалык каражаттарынын чыгыштоо

Токтом кылат:

 1. Эсептоо комиссиясынын составына томонку акционерлерди бекитет: Усенова М.А. - "Медина" НСР ОсООнун окулу. Жумалиева - ААКтын акционери. Токоева А. ААКтын акционери
 2. Тораганын 2011-жылдагы бир жылдык финансы-чарбачылык боюнча отчету канатандараалык деп табылсын жана бекитилсин
 3. Текшеруу комиссиясынын актысы жактырылсын жана бекитилсин
 4. Директорлор кещени томонку курамда бекитилсин: Солтокулов Т., Жусупова С., Качкынбаев Ж.
 5. Текшеруу комиссиясынын составына томонку акционерлер: Иманалиева Р., Шабданов А., Алиев А. бекитилсин
 6. Негизги фонддогу турган иштоо моонотун отуп буткон техникалар жогорку сунушталат токтомдордун негизинде чыгышталышы бекитилсин.