Кыргызская Фондовая Биржа

 • KETZ
  1
  10000
 • KADM
  150
  314
 • KNTK
  210
  400
 • OELK
  .4
  498500
 • DAST
  150
  613
 • DOST
  50
  200
 • REEM6
  10
  1850
 • VELK
  .4
  500000
 • ARPA
  10
  1000
 • AGRM
  3000
  119
 • NESK
  .35
  400000
 • BSUT4
  480
  295
  400
  250
 • KHMZ
  10
  710
 • KAVZp
  2000
  10
  250
  400
 • BAKA
  80
  149
 • MAIR
  330
  21149
  285
  332
 • KENB9
  200
  50
 • JELK2
  .3
  100
 • SELK
  .51
  500000
  .143
  501135
 • ELST
  .75
  200000
 • BTST
  .72
  195867
 • BSUT2
  490
  3
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  320
  250
 • AICH4
  50
  200
 • KAKB1
  3
  11000
 • KAKB12
  4
  1109
 • KAKB14
  4
  1274
 • BKUR2
  1000
  2000
  10
  1000
 • BKURp2
  10
  2000
 • BBTM
  100
  6540
 • MAYK
  25
  14147
 • KAKB18
  4
  3443
 • KDOL
  50
  200
 • TTEK
  60
  371
 • KAKB19
  4
  4171
 • SHOP
  1000
  99999
 • KAKB20
  4
  5891
 • MTURb3
  1000
  34259

"Нарынжолкурулуш" ачык акционердик коомунун бар жылдык жалпы чогулушунун токтому.

14 март 2012ж.

Дареги: Нарын шаары

Чогулуштун торайымы: Жусупова С.

Катчысы: Ырсалиева Ж.

Эсептоо комиссиясы торайымы: Жумалиева А.О.- ААКнун акционери мучолору: Усенова А.М. - НР ОсОО "Медина"нын окулу Токоев А.- ААКнун акционери.

Добушка катыша турган акциясынын саны - 4 739 акция

Добушка катышкан акциянын саны - 3701

Катышкан акционерлердин саны - 21 акционер

Чогулуштун кворуму - 78,09%

      Кун тартиби:

 1.  Эсептоо комиссиясын шайлоо жана бекитуу
 2. Тораганын 2011-жылдын финансы-чарбачылык ишин тууралуу отчетун угуу жана бекитуу
 3. Текшеруу комиссиясынын отчетун угуу жана бекитуу
 4. Директорлор кещенин шайлоо жана бекитуу
 5. Текшеруу комиссиясынын санын жана составын шайлоо
 6. Негизги фонддо турган техникалык каражаттарынын чыгыштоо

Токтом кылат:

 1. Эсептоо комиссиясынын составына томонку акционерлерди бекитет: Усенова М.А. - "Медина" НСР ОсООнун окулу. Жумалиева - ААКтын акционери. Токоева А. ААКтын акционери
 2. Тораганын 2011-жылдагы бир жылдык финансы-чарбачылык боюнча отчету канатандараалык деп табылсын жана бекитилсин
 3. Текшеруу комиссиясынын актысы жактырылсын жана бекитилсин
 4. Директорлор кещени томонку курамда бекитилсин: Солтокулов Т., Жусупова С., Качкынбаев Ж.
 5. Текшеруу комиссиясынын составына томонку акционерлер: Иманалиева Р., Шабданов А., Алиев А. бекитилсин
 6. Негизги фонддогу турган иштоо моонотун отуп буткон техникалар жогорку сунушталат токтомдордун негизинде чыгышталышы бекитилсин.