Кыргызская Фондовая Биржа

 • JSHT
  11
  1
 • KTEM
  3
  166
 • KELS
  5
  1
 • KKTM
  10
  24525
 • GIIZ
  50
  1
 • KSHY
  100
  3084
 • OTAS
  10
  1
 • KETZ
  1
  1000
 • OINV
  2
  5
 • KADM
  125
  316
 • KNTK
  230
  2906
 • DAST
  200
  438
 • REEM6
  10
  1850
 • SALM
  10
  1
 • TULJ
  10
  1
 • ANTB
  25
  228
 • BATA
  10
  1
 • ARZD
  170
  757
 • AGRM
  3000
  119
 • BSUT
  250
  400
 • KHMZ
  10
  720
 • BERK3
  5
  1
 • KAVZ
  750
  270
 • KAVZp
  750
  2
 • BAKA
  80
  167
 • KNEF2
  50
  2342
 • SELK
  .4
  74000
  .155
  194000
 • ELST
  1.3
  849321
  1.0476
  1050
 • KTEL
  4.61
  10846
 • KTEL2
  4.61
  10846
 • BTST
  1.055
  8634
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  400
  318
 • KAKB13
  5
  19314
 • KAKB1
  5
  32960
 • KAKB12
  5
  19127
 • KAKB14
  5
  6410
 • KAKB16
  5
  16505
 • BKUR2
  1000
  2000
  6
  330
 • ELMJ3
  50
  1
 • BBTM
  100
  6540
 • MAYK
  25
  7112
 • KAKB18
  5
  7986
 • KAKB15
  5
  26420
 • MTURb3
  1000
  18696
 • FCCU7
  1
  846559
  .75
  133334
 • TTEK
  60
  848
 • KAKB19
  5
  30939
 • SHOP
  3
  997000
 • MTURb4
  1000
  109360
 • JENG
  10
  2

"Нарынжолкурулуш" ачык акционердик коомунун бар жылдык жалпы чогулушунун токтому.

14 март 2012ж.

Дареги: Нарын шаары

Чогулуштун торайымы: Жусупова С.

Катчысы: Ырсалиева Ж.

Эсептоо комиссиясы торайымы: Жумалиева А.О.- ААКнун акционери мучолору: Усенова А.М. - НР ОсОО "Медина"нын окулу Токоев А.- ААКнун акционери.

Добушка катыша турган акциясынын саны - 4 739 акция

Добушка катышкан акциянын саны - 3701

Катышкан акционерлердин саны - 21 акционер

Чогулуштун кворуму - 78,09%

      Кун тартиби:

 1.  Эсептоо комиссиясын шайлоо жана бекитуу
 2. Тораганын 2011-жылдын финансы-чарбачылык ишин тууралуу отчетун угуу жана бекитуу
 3. Текшеруу комиссиясынын отчетун угуу жана бекитуу
 4. Директорлор кещенин шайлоо жана бекитуу
 5. Текшеруу комиссиясынын санын жана составын шайлоо
 6. Негизги фонддо турган техникалык каражаттарынын чыгыштоо

Токтом кылат:

 1. Эсептоо комиссиясынын составына томонку акционерлерди бекитет: Усенова М.А. - "Медина" НСР ОсООнун окулу. Жумалиева - ААКтын акционери. Токоева А. ААКтын акционери
 2. Тораганын 2011-жылдагы бир жылдык финансы-чарбачылык боюнча отчету канатандараалык деп табылсын жана бекитилсин
 3. Текшеруу комиссиясынын актысы жактырылсын жана бекитилсин
 4. Директорлор кещени томонку курамда бекитилсин: Солтокулов Т., Жусупова С., Качкынбаев Ж.
 5. Текшеруу комиссиясынын составына томонку акционерлер: Иманалиева Р., Шабданов А., Алиев А. бекитилсин
 6. Негизги фонддогу турган иштоо моонотун отуп буткон техникалар жогорку сунушталат токтомдордун негизинде чыгышталышы бекитилсин.