Кыргызская Фондовая Биржа

 • JSHT
  11
  1
 • KTEM3
  3
  10862
 • KTEM
  3
  166
 • KELS
  5
  1
 • GIIZ
  50
  1
 • OTAS
  10
  1
 • KETZ
  1
  1000
 • OINV
  2
  5
 • KADM
  125
  314
 • KNTK
  210
  300
 • DAST
  200
  1468
 • SALM
  10
  1
 • TULJ
  10
  1
 • VELK
  100
  1000
 • BATA
  10
  1
 • AGRM
  3000
  119
 • BSUT4
  480
  1000
  300
  333
 • BERK3
  5
  1
 • KAVZ
  750
  270
 • KAVZp
  750
  2
 • BAKA
  80
  149
 • KNEF2
  50
  3000
 • MAIR
  265
  345
 • SELK
  .4
  3500
 • ELST
  1.3
  848729
  1.0476
  1050
 • KTEL
  4.61
  10846
 • KTEL2
  5
  200
 • BTST
  1.06
  298379
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  350
  318
 • BKUR2
  1000
  2000
  6
  330
 • ELMJ3
  50
  1
 • BBTM
  97
  100
 • MAYK
  25
  7108
 • MTURb3
  1000
  18696
 • FCCU7
  1
  846559
  .9
  111111
 • TTEK
  60
  848
 • SHOP
  3
  997000
 • MTURb4
  1000
  430
 • JENG
  10
  2

"Нарынжолкурулуш" ААК бир жылдык жалпы чогулушунун жыйынтыгы

Жыйналыштын туру: бир жылдык

Жыйналыштын отуу формасы: озунчо добуш беруу

Жыйналыштын отуу дареги: Нарын ш. Мырзабеков, 3

Жыйналыштын отуу мооноту: 11 март 2014 ж.

Жыйналыштын баштоо мооноту: саат 10-00 до

Жыйналыштын кворуму: 65,75%

Жыйналыштын торайымы: Жусупова С.

Жыйналыштын катчысы: Жумалиева А.

 

Кун тартибиндеги коюлгин маселери жана кабыл алган чечимдери:

 1. Эсептоо комиссиясынын составына томонку акционерлерди бекитет: Усенова М.А. ОсОО "Реестродержатель Медина" нын окулу, Омуралиев И. АК тын акционери, Макеев К. АК тын акционери
 2. Тораганын 2013 - жылдагы бир жылдык финансы - чарбачылык боюнча отчету канатандыраалык деп табылсын жана бекитилсин
 3. Текшеруу комиссиясынын актысы жактырылсын жана бекитилсин
 4. Аудитордук бутумдун кортундусу жана киреше - чыгаша тууралуу башкы бухгалтердин бир жылдык отчеттук балансасы канатандыраалык деп табылсын жана бекитилсин
 5. Текшеруу комиссиясын составына томонку акционерлер: Иманалиева Р. Токоева А., Омуржазиев Б.Н. бекитилсин
 6. 2013 - жылдагы таза кирешенин суммасы жана дивиденти толоо тартиби жогоркуда талкууланган расчеттун негизинде бекитилсин жана бир акцияга - 8 сом 54,7 т толонуп берилсин. Мооноту 2014-жылдын 12-майынан баштап толонуп берилсин.

Баардык кун тартибине коюлган маселер 100 % добуш менен бекитилди.