Кыргызская Фондовая Биржа

 • JSHT
  11
  1
 • KTEM
  3
  166
 • KELS
  5
  1
 • KKTM
  10
  24525
 • GIIZ
  50
  1
 • KSHY
  100
  3084
 • OTAS
  10
  1
 • KETZ
  1
  1000
 • OINV
  2
  5
 • KADM
  125
  316
 • KNTK
  230
  2906
 • DAST
  200
  438
 • REEM6
  13
  1850
 • SALM
  10
  1
 • TULJ
  10
  1
 • ANTB
  25
  228
 • BATA
  10
  1
 • ARZD
  170
  757
 • AGRM
  3000
  119
 • BSUT
  250
  400
 • KHMZ
  10
  720
 • BERK3
  5
  1
 • KAVZ
  750
  270
 • KAVZp
  750
  2
 • BAKA
  80
  167
 • KNEF2
  50
  2342
 • SELK
  .4
  74000
  .155
  194000
 • ELST
  1.3
  849321
  1.0476
  1050
 • KTEL
  4.61
  10846
 • KTEL2
  5.5
  1851
  4.61
  10846
 • BTST
  1.055
  8634
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  440
  318
 • KAKB13
  5
  19314
 • KAKB1
  5
  32960
 • KAKB12
  5
  19127
 • JSHT3
  11
  1
 • KAKB14
  5
  6410
 • KAKB16
  5
  16505
 • BKUR2
  1000
  2000
  6
  330
 • ELMJ3
  50
  1
 • BBTM
  100
  6540
 • MAYK
  25
  7112
 • KAKB18
  5
  7986
 • KAKB15
  5
  26420
 • MTURb3
  1000
  18696
 • FCCU7
  1
  846559
  .75
  133334
 • TTEK
  60
  848
 • KAKB19
  5
  30939
 • SHOP
  3
  997000
 • MTURb4
  1000
  109380
 • JENG
  10
  2

"Нарынайылкурулуш" ААК акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун жыйынтыгы

"Нарынайылкурулуш" ААК акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун чечими:

 

Жалпы чогулуштун туру: жылдык

Жалпы жыйналышты откоруунун тузулушу: добуш беруу

Дареги: Нарын шаары, Ленин кочосу, 242

Жыйналыштын отуу убактысы: 12 март 2014 жылы

Жыйналыштын башталыш саат: 14-00

Жыйналышка катышкандар: 86,43%

Жыйналыштын торагасы:  Шаршекеев Совет

Жыйналыштын катчысы: Богачиев Бейшенаалы

 

Кун тартибинде каралуучу маселелер жана акционерлердин кезексиз жалпы чогулушунда

 кабыл алынган чечимдери :

№ 1 маселе боюнча: Эсептоо комиссиясынын курамын бекитуу

 • Добуш беруунун жыйынтыгы: 
 • Макул      100%

Кабыл алынган чечим: Эсептоо комиссиясынын курамын томондой шайлап жана бекитилсин: торагасы Бердигулов Турдубек, мучолору Богачиев Бейшенаалы, Усонова Айымжан реестр кармоочу "Медина" ЖЧКнын окулу.

№ 2 маселе боюнча: 2013-жылдын жургузгон финансалык-чарбалык иштери боюнча отчетун, жылдык бухгалтердик балансты бекитуу.

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул     100%

Кабыл алынган чечим: 2013-жылда жургузулгон финансалык-чарбалык иштери боюнча отчету, жылдык бухгалтердик балансы бекитилсин.

№ 3 маселе боюнча: Текшеруу комиссиясынын отчету бекитилсин

 • Добуш беруу жыйынтыгы: 
 • Макул     100%

Кабыл алынган чечим: Текшеруу комиссиясынын отчету бекитилсин.

№ 4 маселе боюнча: Ачык компания статусунан чыгуу

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Ачык компания статусунан чыксын.

№ 5 маселе боюнча: Ачык статусунан чыккандыгына байланыштуу "Нарынайылкурулуш" акционердик компаниясынын аталышын, "Нарынайылкурулуш" жабык акционердик коому аталышына озгортуу.

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: "Нарынайылкурулуш" жабык акционердик коому болуп озгортулсун.

№ 6 маселе боюнча: Коомдун уставынын жаны редакциясын бекитуу:

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Коомдун уставынын жаны редакциясы бекитилсин

№ 7 маселе боюнча: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан Ачык акционердик коомдон Жабык акционердик коомдго кайрадан каталуу:

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Жабык акционердик коом Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан кайрадан каттодон отсун.