Кыргызская Фондовая Биржа

 • KETZ
  1
  10000
 • KADM
  150
  314
 • KNTK
  210
  400
 • OELK
  .4
  498500
 • DAST
  200
  1349
  50
  2000
 • DOST
  50
  200
 • REEM6
  10
  1850
 • VELK
  .4
  500000
 • ARPA
  10
  1000
 • AGRM
  3000
  119
 • NESK
  .55
  423797
  .34
  300000
 • BSUT4
  390
  257
 • KAVZp
  2000
  10
  250
  400
 • BERK4
  2
  5000
 • BAKA
  80
  149
 • KAKB10
  4.5
  1579
 • KNEF2
  56
  200
 • MAIR
  325
  471
  270
  580
 • KENB9
  200
  50
 • JELK2
  .3
  100
 • SELK
  .51
  500000
  .125
  500000
 • ELST
  1
  200000
  .9
  150000
 • KTEL
  4.5
  238
 • KTEL2
  4.5
  14701
 • BTST
  .72
  195867
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  320
  250
 • AICH4
  50
  200
 • KAKB1
  4.5
  2332
 • KAKB12
  4.5
  945
 • KAKB14
  4.5
  1627
 • KAKB16
  4.5
  1487
 • BKUR2
  1000
  2000
  10
  1000
 • BKURp2
  10
  2000
 • BBTM
  95
  100
 • MAYK
  25
  14147
 • KAKB18
  4.5
  336
 • KDOL
  50
  200
 • MTURb3
  1000
  18694
 • TTEK
  60
  545
 • KAKB19
  4.5
  1292
 • SHOP
  1000
  99999

"Нарынайылкурулуш" ААК акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун жыйынтыгы

"Нарынайылкурулуш" ААК акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун чечими:

 

Жалпы чогулуштун туру: жылдык

Жалпы жыйналышты откоруунун тузулушу: добуш беруу

Дареги: Нарын шаары, Ленин кочосу, 242

Жыйналыштын отуу убактысы: 12 март 2014 жылы

Жыйналыштын башталыш саат: 14-00

Жыйналышка катышкандар: 86,43%

Жыйналыштын торагасы:  Шаршекеев Совет

Жыйналыштын катчысы: Богачиев Бейшенаалы

 

Кун тартибинде каралуучу маселелер жана акционерлердин кезексиз жалпы чогулушунда

 кабыл алынган чечимдери :

№ 1 маселе боюнча: Эсептоо комиссиясынын курамын бекитуу

 • Добуш беруунун жыйынтыгы: 
 • Макул      100%

Кабыл алынган чечим: Эсептоо комиссиясынын курамын томондой шайлап жана бекитилсин: торагасы Бердигулов Турдубек, мучолору Богачиев Бейшенаалы, Усонова Айымжан реестр кармоочу "Медина" ЖЧКнын окулу.

№ 2 маселе боюнча: 2013-жылдын жургузгон финансалык-чарбалык иштери боюнча отчетун, жылдык бухгалтердик балансты бекитуу.

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул     100%

Кабыл алынган чечим: 2013-жылда жургузулгон финансалык-чарбалык иштери боюнча отчету, жылдык бухгалтердик балансы бекитилсин.

№ 3 маселе боюнча: Текшеруу комиссиясынын отчету бекитилсин

 • Добуш беруу жыйынтыгы: 
 • Макул     100%

Кабыл алынган чечим: Текшеруу комиссиясынын отчету бекитилсин.

№ 4 маселе боюнча: Ачык компания статусунан чыгуу

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Ачык компания статусунан чыксын.

№ 5 маселе боюнча: Ачык статусунан чыккандыгына байланыштуу "Нарынайылкурулуш" акционердик компаниясынын аталышын, "Нарынайылкурулуш" жабык акционердик коому аталышына озгортуу.

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: "Нарынайылкурулуш" жабык акционердик коому болуп озгортулсун.

№ 6 маселе боюнча: Коомдун уставынын жаны редакциясын бекитуу:

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Коомдун уставынын жаны редакциясы бекитилсин

№ 7 маселе боюнча: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан Ачык акционердик коомдон Жабык акционердик коомдго кайрадан каталуу:

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Жабык акционердик коом Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан кайрадан каттодон отсун.