Кыргызская Фондовая Биржа

 • KTEM3
  3
  10862
 • KKTM
  5
  9510
 • KSHY
  100
  1084
 • KETZ
  1
  10000
 • KADM
  150
  314
 • KNTK
  210
  400
 • DAST
  150
  613
 • DOST
  50
  200
 • REEM6
  10
  1850
 • VELK
  .4
  1423797
 • ARPA
  10
  1000
 • AGRM
  3000
  119
 • NESK
  .4
  500000
 • BSUT4
  375
  80
 • KHMZ
  10
  710
 • KAVZp
  2000
  10
  250
  400
 • BAKA
  80
  149
 • KNEF2
  50
  1600
 • MAIR
  325
  630
 • KENB9
  200
  50
 • JELK2
  .3
  100
 • ELST
  .7
  365000
 • BTST
  .72
  1485664
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  320
  250
 • AICH4
  50
  200
 • KAKB1
  3
  11000
 • KAKB12
  4
  1109
 • KGSE2
  52000
  23
 • KAKB14
  4
  1274
 • BKUR2
  1000
  2000
  10
  1000
 • BKURp2
  10
  2000
 • BBTM
  100
  6540
 • MAYK
  25
  14147
 • KAKB18
  4
  3443
 • KDOL
  50
  200
 • TTEK
  60
  371
 • KAKB19
  4
  4171
 • SHOP
  1000
  99999
 • KAKB20
  4
  6075
 • MTURb3
  1000
  34259

"Нарынжолкурулуш" ААК бир жылдык жалпы чогулушунун жыйынтыгы

Жыйналыштын туру: бир жылдык

Жыйналыштын отуу формасы: озунчо добуш беруу

Жыйналыштын отуу дареги: Нарын ш. Мырзабеков, 3

Жыйналыштын отуу мооноту: 11 март 2014 ж.

Жыйналыштын баштоо мооноту: саат 10-00 до

Жыйналыштын кворуму: 65,75%

Жыйналыштын торайымы: Жусупова С.

Жыйналыштын катчысы: Жумалиева А.

 

Кун тартибиндеги коюлгин маселери жана кабыл алган чечимдери:

 1. Эсептоо комиссиясынын составына томонку акционерлерди бекитет: Усенова М.А. ОсОО "Реестродержатель Медина" нын окулу, Омуралиев И. АК тын акционери, Макеев К. АК тын акционери
 2. Тораганын 2013 - жылдагы бир жылдык финансы - чарбачылык боюнча отчету канатандыраалык деп табылсын жана бекитилсин
 3. Текшеруу комиссиясынын актысы жактырылсын жана бекитилсин
 4. Аудитордук бутумдун кортундусу жана киреше - чыгаша тууралуу башкы бухгалтердин бир жылдык отчеттук балансасы канатандыраалык деп табылсын жана бекитилсин
 5. Текшеруу комиссиясын составына томонку акционерлер: Иманалиева Р. Токоева А., Омуржазиев Б.Н. бекитилсин
 6. 2013 - жылдагы таза кирешенин суммасы жана дивиденти толоо тартиби жогоркуда талкууланган расчеттун негизинде бекитилсин жана бир акцияга - 8 сом 54,7 т толонуп берилсин. Мооноту 2014-жылдын 12-майынан баштап толонуп берилсин.

Баардык кун тартибине коюлган маселер 100 % добуш менен бекитилди.