Кыргызская Фондовая Биржа

 • KTEM3
  3
  10862
 • KKTM
  5
  9510
 • KSHY
  100
  1084
 • KETZ
  1
  10000
 • KADM
  150
  314
 • DAST
  120
  264
 • DOST
  50
  200
 • REEM6
  10
  1850
 • VELK
  .35
  711980
 • ARPA
  10
  1000
 • AGRM
  3000
  119
 • DKRB4
  2000
  50
 • BSUT4
  450
  605
 • KHMZ
  10
  710
 • KAVZ
  350
  286
 • KAVZp
  250
  400
 • BAKA
  80
  149
 • KNEF2
  57
  3508
 • MAIR
  330
  20363
  285
  550
 • KENB9
  200
  50
 • SELK
  .1
  215100
 • ELST
  .68
  195097
 • KTEL
  3.5
  20000
 • BTST
  .54
  195862
 • AMNB12
  1000
  2883
 • TEPL3
  320
  250
 • AICH4
  50
  200
 • KAKB12
  3.5
  1009
 • KGSE2
  52000
  23
 • KAKB14
  3.5
  1274
 • BKUR2
  1000
  2000
  10
  1000
 • BKURp2
  10
  2000
 • MAYK
  25
  14147
 • KAKB18
  3.5
  3443
 • KDOL
  50
  200
 • FCCU7
  1
  529209
 • TTEK
  60
  371
 • MABNb2
  1000
  445
 • EHSUb
  1000
  30
 • KAKB19
  3.5
  4171
 • SHOP
  1000
  99999
 • KAKB20
  3.5
  5891
 • MTURb3
  1000
  34259

"Нарынайылкурулуш" ААК акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун жыйынтыгы"Нарынайылкурулуш" ААК акционерлеринин жылдык жалпы чогулушунун чечими:

 

Жалпы чогулуштун туру: жылдык

Жалпы жыйналышты откоруунун тузулушу: добуш беруу

Дареги: Нарын шаары, Ленин кочосу, 242

Жыйналыштын отуу убактысы: 12 март 2014 жылы

Жыйналыштын башталыш саат: 14-00

Жыйналышка катышкандар: 86,43%

Жыйналыштын торагасы:  Шаршекеев Совет

Жыйналыштын катчысы: Богачиев Бейшенаалы

 

Кун тартибинде каралуучу маселелер жана акционерлердин кезексиз жалпы чогулушунда

 кабыл алынган чечимдери :

№ 1 маселе боюнча: Эсептоо комиссиясынын курамын бекитуу

 • Добуш беруунун жыйынтыгы: 
 • Макул      100%

Кабыл алынган чечим: Эсептоо комиссиясынын курамын томондой шайлап жана бекитилсин: торагасы Бердигулов Турдубек, мучолору Богачиев Бейшенаалы, Усонова Айымжан реестр кармоочу "Медина" ЖЧКнын окулу.

№ 2 маселе боюнча: 2013-жылдын жургузгон финансалык-чарбалык иштери боюнча отчетун, жылдык бухгалтердик балансты бекитуу.

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул     100%

Кабыл алынган чечим: 2013-жылда жургузулгон финансалык-чарбалык иштери боюнча отчету, жылдык бухгалтердик балансы бекитилсин.

№ 3 маселе боюнча: Текшеруу комиссиясынын отчету бекитилсин

 • Добуш беруу жыйынтыгы: 
 • Макул     100%

Кабыл алынган чечим: Текшеруу комиссиясынын отчету бекитилсин.

№ 4 маселе боюнча: Ачык компания статусунан чыгуу

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Ачык компания статусунан чыксын.

№ 5 маселе боюнча: Ачык статусунан чыккандыгына байланыштуу "Нарынайылкурулуш" акционердик компаниясынын аталышын, "Нарынайылкурулуш" жабык акционердик коому аталышына озгортуу.

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: "Нарынайылкурулуш" жабык акционердик коому болуп озгортулсун.

№ 6 маселе боюнча: Коомдун уставынын жаны редакциясын бекитуу:

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Коомдун уставынын жаны редакциясы бекитилсин

№ 7 маселе боюнча: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан Ачык акционердик коомдон Жабык акционердик коомдго кайрадан каталуу:

 • Добуш беруу жыйынтыгы:
 • Макул    86,43%

Кабыл алынган чечим: Жабык акционердик коом Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынан кайрадан каттодон отсун.