О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more
 • KKTM
  5
  4510
 • ORGT
  55
  2060
 • KADM
  500
  314
 • KNTK
  850
  18
 • DAST
  201
  446
 • ARPA
  5
  400
 • BAKA
  100
  149
 • KNEF2
  230
  1650
 • MAIR
  950
  990
 • KTEL2
  3.2
  5000
 • AKBK2
  125
  359
 • KGSE2
  48000
  23
 • MAYK
  25
  2108
 • FCCU7
  .9
  6000000
 • SALFp
  1200
  46
 • SHOP
  2000
  1000000
 • BRKDb
  1000
  3493
 • ELST
  .68
  127273
 • FCCU9
  .84
  83916
 • GOLDB1
  6759
  5
 • GOLDB2
  12223
  5
 • GOLDB5
  28559.5
  5
 • GOLDB10
  56151
  5
 • GOLDB31.1035
  174016
  5
 • GOLDB100
  557146.5
  5
 • STRYb
  1000
  35529
 • BASAb
  1000
  57826
 • ELST2
  .84
  22
 • OKSUb
  1000
  5980
 • MABNb4
  5000
  2097

2019 жылдын 21-октябрынан 25-октябрына чейин, тооруктар боюнча маалымат2019 жылдын 21-октябрынан 25-октябрына чейин, тооруктар боюнча  маалымат

 

Корпоративдик баалуу кагаздар базары

Өткөн жумада КФБнын тоорук системасында 62 баалуу кагаздар менен келишим өткөн, бүтүмдөрдү 10 компаниялардын көлөмү 2,8 млн сом тузгөн. Мурдагы мезгилге караганда тооруктардын көлөмү 57%га кыскарды, өбөлгө көлөмүнүн төмөндөшү корпоративдик облигациялардын секциясында баштапкы базарында жайгаштыруу менен байланышкан. 

Баштапкы базарды караганда, экинчи тооруктун секциясы өсүш боюнча бир нече ири акциялары менен "Эл аралык аэропорт "Манас" ААК, "Кант цемент заводу" ААК жана "Аргымак" ААК (Ош ш.) айырмаланды.

Баалуу кагаздардын тиби боюнча компаниялардын 70% жалпы көлөмүнун тооругу жуманын үстөмдүгүндө турат. 

 Баштапкы жана экинчи корпоративдик базар

Баштапкы базарда жалпы жайгаштыруу  көлөмү 0,8 млн сомду түзгөн, анын ичинен 3 компаниялардын бүтүмдөрдү жазылган: "Салым Finance" МКК ААК, "Мин Түркүн" Соода үйү  ААК жана "Биринчи металл" ЖЧК. Жогорку көлөмү  менен "Салым Finance" МКК компаниясы 5-басылышында облигацияларды жайгаштыруу жолу менен айырмаланды, жүргүзүлгөн бүтүмдөр көлөмү 0,5 млн сомду түзгөн.  Жуманын аягындагы абал боюнча 0,5% облигациялар чыгарууда калган. 2 бүтүмдөр секторунда 0,3 млн сом өлчөмүндөгү "Биринчи Металл" ЖЧК  4-чыгарылышы аныкталган. Узак тыныгуудан кийин "Мин Түркүн" Соода үйү 0,02 млн сом суммага корпоративдик облигациялар келишими катталган.

Облигацияларды жайгаштыруу өткөн жылдын октябрынан башталып, баалуу кагаздар компанияга  жайгаштырылган 200,0 млн сомдун ичинен 89,7 млн ​​алып келүүдө.  Кароого алынып жаткан мезгилдин акырына карата абал боюнча, соода түйүнү 45% облигацияларды жайгаштырды.

Жуманын ичинде экинчилик базарында 2,0 млн сом өлчөмүндөгү 57 келишим жүргүзүлгөн.

Экинчилик базарында 41% келишимдер "Эл аралык аэропорту "Манас" ААК көлөмү 0,8 млн сом акциялары менен орун алды, натыжайсында анын акциялары 270,0 сомго чейин жогорулады (+ 10,0s.). Анын ичинде "Кыргызтелеком" ААК акциялары  5,50 сомго чейин өскөн (+ 0,88s.).

Сектордун 23% "Кант цемент заводу" ААК жалпы салмагынын бир келишим көлөмүн алып, 0,7 млн ​​сомду түзгөн, ал эми натыйжасында компаниянын акциясы 230.0 сомго (+ 20,0s.) жогорулап, жуманын лидери болгон. Ошондой эле көлөмү  0,4 млн сом өлчөмүндөгү "Аргымак" ААК (Ош ш.) жөнөкөй акциялары менен айырмалана алат.

 

Листинг сектору

Жуманын соода көлөмүнүн 58% баалуу кагаздар менен болгон келишимдер орун алды, анын ичинде:

 • 0,8 млн сом көлөмүндөгү 4 келишим  "Кыргызтелеком" ААК жана "Эл аралык аэропорту "Манас" ААК катталган;
 • 0,8 млн сом көлөмүндөгү  5 келишим  "Салым Finance " МКК АКК жана  "Мин Түркүн" Соода үйү  ААК жана "Биринчи Металлобаза" ЖЧК катталган. Аталган компаниялардын баалуу кагаздарынын жалпы көлөмү 1,6 млн сомду түздү.

Соода көлөмүнүн аймактык түзүлүшү

Аймактык соода кароого алынып жаткан мезгил ичинде бүтүмдөрдүн олуттуу көлөмү Бишкек шаарында жайгашкан компаниялардын баалуу кагаздары менен берилет:

Областтын аталышы

Келишимдердин көлөмү  (сом)

 

Мезгил ичиндеги жалпы көлөм (%)

Бишкек шаары

1 667 970,50

58,78

Чүй облусу

668 380,00

23,55

Ош облусу

480 149,11

16,92

Талас облусу

21 218,00

0,75

Тармактык тооруктар көлөмүнүн түзүмү

Тооруктар экономиканын тармактары боюнча, лидерлик көлөмү кызмат көрсөтүү, өнөр жай жана каражат секторлорунуну баалуу кагаздары орун алган: 

 

Өнөр жай тармагы 

 

 

Келишимдердин  көлөмү  (сом)

 

Мезгил ичиндеги жалпы көлөм  (%)

 

Кызмат көрсөтүүлөр

 

 

1 592 185,50

 

56, 11

 

Өнөр жай

 

 

706 314,11

 

 

24,89

 

Каражат

 

 

539 218,00

 

19,00